, όλη η δόξα ανήκει στον Αλλάχ. Τον δοξάζουμε και ζητάμε τη βοήθεια και τη συγχώρεσή Του. Και αναζητάμε καταφύγιο στον Αλλάχ από τις δικές μας κακές πράξεις. Όποιον έχει καθοδηγήσει ο Αλλάχ, κανείς δεν μπορεί να τον παραπλανήσει και όποιον έχει παραπλανήσει ο Αλλάχ, κανείς δεν μπορεί να τον καθοδηγήσει.

, όλη η δόξα ανήκει στον Αλλάχ. Τον δοξάζουμε και ζητάμε τη βοήθεια και τη συγχώρεσή Του. Και αναζητάμε καταφύγιο στον Αλλάχ από τις δικές μας κακές πράξεις. Όποιον έχει καθοδηγήσει ο Αλλάχ, κανείς δε ...

, η οποία κατάργησε όλες τις προηγούμενες θρησκείες. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, το Ισλάμ είναι μία θρησκεία με πάνω από ένα δισεκατομμύριο πιστούς σε όλο τον κόσμο. Κάθε μέρα πολλοί άνθρωποι ασπάζονται το Ισλάμ, παρά το γεγονός ότι όσοι καλούν τους συνανθρώπους τους στο Ισλάμ έχουν ανεπαρκή οικονομική και ηθική υποστήριξη· εντούτοις, σπάνια η καρδιά ενός Μουσουλμάνου μπορεί να απαρνηθεί το Ισλάμ, από τη στιγμή που το έχει ασπαστεί.

, η οποία κατάργησε όλες τις προηγούμενες θρησκείες. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, το Ισλάμ είναι μία θρησκεία με πάνω από ένα δισεκατομμύριο πιστούς σε όλο τον κόσμο. Κάθε μέρα πολλοί άνθρωποι ασπάζο ...

Αυτή η προσπάθεια αφορά όλους τους Χριστιανούς, οι οποίοι αναγνωρίζουν την εσωτερική ευθύνη και λαχτάρα για καθοδηγημένη λατρεία του Ενός Αληθινού Θεού. Λατρεία που δεν βασίζεται σε κοινωνικούς, κοσμικούς ή οικογενειακούς κανόνες, αλλά αποτελεί δικαίωμα και καθήκον του/της το να λατρεύει τον Δημιουργό τους (μας).

Αυτή η προσπάθεια αφορά όλους τους Χριστιανούς, οι οποίοι αναγνωρίζουν την εσωτερική ευθύνη και λαχτάρα για καθοδηγημένη λατρεία του Ενός Αληθινού Θεού. Λατρεία που δεν βασίζεται σε κοινωνικούς, κοσμι ...

Αν οι λέξεις έχουν κάποια σημασία, χρειάζεται να προσθέσουμε μια ακόμα λέξη ως σχόλιο για να αποδείξουμε την υπόθεσή μας; ‘Όχι! Αλλά οι επαγγελματίες προπαγανδιστές, αφού ανακάλυψαν όσα ήταν προηγουμένως κρυμμένα, έχουν ακόμα το θράσος να προσπαθούν να κάνουν τους αναγνώστες τους να πιστέψουν πως απέδειξαν χωρίς καμία αμφιβολία ότι η Βίβλος είναι

Αν οι λέξεις έχουν κάποια σημασία, χρειάζεται να προσθέσουμε μια ακόμα λέξη ως σχόλιο για να αποδείξουμε την υπόθεσή μας; ‘Όχι! Αλλά οι επαγγελματίες προπαγανδιστές, αφού ανακάλυψαν όσα ήταν προηγουμέ ...

ανέτρεψε όλα τα δεδομένα της ζωής: αντικατέστησε το κακό με το καλό, έβγαλε τους ανθρώπους από το σκοτάδι στο φως, αντικατέστησε τη λατρεία των δούλων (Του Αλλάχ), με τη λατρεία Του Θεού των δούλων (Του Αλλάχ), αλλάζοντας τον ρου της ιστορίας και τη ζωή των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο. Δε μπορούμε να αντιληφθούμε πλήρως αυτήν την εκπληκτική εικόνα, παρά μόνο αν συγκρίνουμε μεταξύ των συνθηκών που επικρατούσαν πριν απ’ αυτόν, και του πώς αυτές άλλαξαν μετά από αυτόν. Κάτι τέτοιο απαιτεί μια συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας των λαών των Αράβων, του πώς αυτοί οι λαοί αναπτύχθηκαν πριν το Ισλάμ, της ιστορίας των κυβερνήσεων, του τρόπου λειτουργίας των φυλών που κυριαρχούσαν στην εποχή πριν τον ερχομό του Προφήτη

ανέτρεψε όλα τα δεδομένα της ζωής: αντικατέστησε το κακό με το καλό, έβγαλε τους ανθρώπους από το σκοτάδι στο φως, αντικατέστησε τη λατρεία των δούλων (Του Αλλάχ), με τη λατρεία Του Θεού των δούλων (Τ ...